Lidé

Jan Košulič - mistr zvuku

Jan KošuličJan Košulič je absolventem olomoucké Katedry Muzikologie FF UP a Zvukové tvorby na pražské HAMU. Věnuje se natáčení především vážné hudby, jazzu a televizních záznamů hudebních událostí. Pravidelně spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, Českou televizí a Českým rozhlasem. Působí také jako externí pedagog JAMU.

Pavel Kunčar - mistr zvuku

Pavel KunčarPavel Kunčar je absolventem oborů Zvuková tvorba a Hudební režie na HAMU v Praze. Natáčí CD zejména z oblasti vážné a folklorní hudby. Spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovou filharmonií v Ostravě a s jinými soubory jako zvukař a hudební režisér. Dále spolupracuje s Radiem Proglas, kde se podílí na výrobě slovesné a hudební tvorby. Jeho zájmem je tvorba pro pěvecké sbory a ve volném čase se věnuje živému ozvučení.

Jaroslav Zouhar - mistr zvuku

Jaroslav ZouharJaroslav Zouhar je absolventem HAMU obor hudební režie a trombon. Natočil více než 30 CD z oblasti vážné, jazzové a folklórní hudby.

Realizoval ve spolupráci s Filharmonií Brno a společností First creative LTD desítky projektů nahrávek orchestrální a filmové hudby, hudebních DVD pro vydavatelství Sony BMG, FM Classic, Universal Records, Several Records, Channel 4, Music Sales…

Michaela Gereová - produkční

Michaela Gereová je studentkou oboru Hudební manažerství na Hudební falkutě JAMU.