Lidé

Hana Mlnaříková - mistr zvuku

Hana MlnaříkováHana Mlnaříková je absolventkou Multimediální kompozice na JAMU v Brně. Věnuje se natáčení zejména vážné hudby, experimentálních projektů a jazzu. Působila na Hudební fakultě JAMU, v Divadle u Stolu a Divadle na Orlí jako mistr zvuku. Na poli hudební kompozice/zvukové produkce spolupracovala s Baťovou univerzitou ve Zlíně, Brněnskou televizí, CBE Software (sound effects); dále se věnuje tvorbě a produkci hudby pro divadelní hry či pohybové performance.

Pavel Kunčar - externí mistr zvuku

Pavel KunčarPavel Kunčar je absolventem oborů Zvuková tvorba a Hudební režie na HAMU v Praze. Natáčí CD zejména z oblasti vážné a folklorní hudby. Spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovou filharmonií v Ostravě a s jinými soubory jako zvukař a hudební režisér. Dále spolupracuje s Radiem Proglas, kde se podílí na výrobě slovesné a hudební tvorby. Jeho zájmem je tvorba pro pěvecké sbory a ve volném čase se věnuje živému ozvučení.

Jaroslav Zouhar - externí mistr zvuku

Jaroslav ZouharJaroslav Zouhar je absolventem HAMU obor hudební režie a trombon. Natočil více než 30 CD z oblasti vážné, jazzové a folklórní hudby.

Realizoval ve spolupráci s Filharmonií Brno a společností First creative LTD desítky projektů nahrávek orchestrální a filmové hudby, hudebních DVD pro vydavatelství Sony BMG, FM Classic, Universal Records, Several Records, Channel 4, Music Sales…

Ema Tresová - produkční

Ema TresovaEma Tresová je studentkou oboru Hudební manažerství na Hudební falkutě JAMU.